Peter Vavrík

Program @ SKM Brusel

Peter zodpovedá za všetko, čo je spojené s programom podujatia.